Archive for juni, 2008

Svaret er bedre offentlig transport.

Nu kører diskussionen om bompenge i København igen. Skal det koste 10 eller 25 kroner lyder spørgsmålet? Men svaret er egentligt uinteressant, for det det relevante er om det vil virke?

Det tror jeg ikke det vil. Ser jeg på min egen situation bliver det bare endnu en udgift hvis det indføres uden andre tiltag. Jeg vil fortsat skulle tage valget imellem 1½ times ekstra rejse eller penge…

Så kommer forskerne ind fra sidelinien og siger at de måske sænker trafik mængden en smule, men i virkeligheden er det debatten og andre ændringer der gør forskellen… I både London og Stockholm er faldet faktisk meget lille når dte kommer til stykket.

Samtidigt viser statistikken at trafikken faktisk falder helt af sig selv hvorved man kan spørge om det egentligt vil ændre noget at indføre bompenge?

Jeg tror helt sikekt at hvis man for alvor vil have bilerne ud af byerne, så er det store ændringer der skal til. Man skal skabe transportkorridorer ind fra store parkeringspladser i udkanten af byen med 5 min. drift ind til ringbaner der hurtigt og effektivt får sluset folk på tværs i byen. Det skal bygges med sporvogne og metro og netto resultatet skal være at det er HURTIGERE at komme frem i byen med det offentlige end med bilen fra yderkanten af…

Jeg støtter den slags tiltag 100% da jeg selv er en af de der kører tværs gennem centrum hver dag og langt hellere ville have en hurtigere, billigere og miljørigtig måde at komme på arbejde.

Men indtil da vil jeg vælge at prisen på min fritid fortsat ligger over prisen på benzin og derfor vælge bilen.

Møllernes dag

Vidste du der fandtes en Dansk Møllerforening? Og hvis du vidste det, vidste du så at De hvert år holder Dansk Mølledag”? Og hvis du var så klog vidste du så at det var i dag?

Ja, i dag er Dansk Mølledag år 2008 og derfor besøgte vi den lokale og åbenbart meget kendte Tadre Mølle.

IMG_3630

Kendte spørger du? Ja, kender du ikke Mølle-Marie? Mølle-Marie som både var den sidste fæster og den første selv-ejer af møllen?

IMG_3622 Møllegården havde i århundreder været fæstemølle. Den sidste fæster blev Christian Hansen, som overtog møllegården i 1914 og drev den til sin død i 1945, hovedsagelig som landbrug, med en hastigt faldende kundekreds til møllen, og til sidst slet ingen. Efter møller Hansens død overtager datteren, den efterhånden legendariske Mølle-Marie lejemålet, og hun frikøber møllegården til selveje i 1952. Nationalmuseet fik med Maries velsignelse fredet vandmøllen i 1956 som den sidste i Elverdamsdalen og gennemførte en hovedrestaurering i 1957-58. I mange år drev Mølle-Marie møllegården, som landbrug og museum, med en enkelt karl ansat, og mange gæster har besøgt Mølle-Marie og oplevet hende med stor kærlighed og indlevelse vise den gamle vandmølle frem. I 1986 solgte hun møllegården billigt til staten, mod til gengæld at kunne blive boende sit liv ud.

Mølle-Marie kunne d. 14. august 2002 fejre sin 100 års fødselsdag, som bl.a. blev markeret med udgivelsen af en lille bog om hendes 86 år på møllegården. Mølle-Marie døde d. 4. februar 2003, efter et langt og virksomt liv.

Kornmøllen IMG_3625

Man ved med sikkerhed, at der har ligget en vandmølle på stedet i 1405, men  møllestedets oprindelse kan sagtens være langt ældre. Hvordan de ældste møller så ud og var indrettet fortaber sig i historien, men fra omkring år 1800 og frem kan man f.eks. via de gamle brandtaksationer danne sig de første indtryk. Den nuværende vandmølle synes således at være opført omkring 1840, hvor den kunne betjene 3 kværne, sigte, grynsold, blæser og sækkevinde.

IMG_3624 Det var sandsynligvis den sidste fæster, møller Hansen, som nedtog skalkværn og i stedet brugte trækket til at drive en båndsav med, der var opstillet i et hus uden for møllen. Møller Hansen fik i 1920´erne indlagt en petroleumsmotor til at sikre kraft til møllen, hvis der ikke var vand nok i mølle-søen om sommeren. Problemet med vandmangel kunne især opstå, hvis mølleren på den dengang eksisterende Øvre Tadre Mølle, nogle få hundrede meter oppe ad bæk-ken, holdt igen på det lidt vand der på denne årstid måtte være til rådighed.

Tadre Mølle er, ud over Blåbæk Vandmølle ved Fakse, den sidste oprindelige vandmølleIMG_3629 på Sjælland, med ubrudt historie. Den er samtidig den sidste dalside mølle, p.g.a. dens beliggenhed højt i terrænet, betjent af Taderød Bæk, der i sit løb forbi møllegården falder stærkt ned over den østlige side af Elverdamsdalen. Vandmøllen fødes fra den ovenfor liggende møllesø og drives med et overfaldshjul. Nationalmuseet nedtog ved hovedrestaureringen i 1950´erne savhuset uden for møllens dør, og motorhuset, som lå på skråningen op mod møllesøen, ligesom man fri-lagde gavlen ved vandhjulet, der ellers havde været over-dækket/beskyttet af et skur. Begrundelsen var, at føre møllen tilbage til tiden omkring 1840, men man undlod dog at rekonstruere den 3. kværn, som havde været en skalk-værn til afskalning af byg.

IMG_3626 Siden hovedrestaureringen i 1950´erne er møllen løbende blevet vedligeholdt, således, at møllen i dag er fuld funk-tionsdygtig på alle bevarede dele. D.v.s. med sækkevinde, en stor kunstkværn og en mindre Rhinskkværn. Det er intentionen, at få sigten rekonstrueret og om muligt, at få lagt en skalkværn ind igen.

Absolut et besøg værd!

 

Opdatering: Link til Møllens Dag 2009 indlæg

Bagslag til Connie og samfundet

Med indenrigsministerens netop indgåede aftale med regionerne om at suspendere behandlingsgarantierne i ét år har strejken mistet det sidste af sin validitet og i stedet for at sikre den danske velfærdsmodel, så er den nu med til at banke endnu et søm i ligkisten.

Med suspenderingen følger at flere virksomheder vil sikre deres medarbejdere gennem sundhedsordninger og flere patienter fra den stærke (veluddannede) gruppe vil gå direkte til privat hospitalerne uden om system Danmark.

Det betyder at skelet mellem rig og fattig igen øges og det offentlige sygehusvæsen bliver for dé der ikke har råd til andet, med lange ventetider, lavere kvalitet og flere dødsfald.

Og for at det ikke skal være løgn, så skal vi andre også betale gildet for at I skal have fyldt jeres strejkekasse op igen.

Så tillykke Connie! Du har, med din elendige ledelse af dit forbund og endnu være rådgivning om hvad der var bedst, egenhændigt undermineret noget af det, som vi danskere ellers kunne være stolte af en gang. Du trak den for langt og derfor er det du kalder for en ‘Historisk sejr’ faktisk et historisk nederlag til vores velfærdsmodel.

Til hvilken pris? – Og er det virkeligt slut?

Så sluttede strejkerne for denne gang. Både BUPL og Sundhedskartellet har efter regeringens manglende indgreb inden dens sommerferie kastet håndklædet i ringen og indgået forlig med henholdsvis KL og Regionerne.

Det betyder jo at de skal tilbage på arbejde, om ikke andet så frem til en ur-afstemning viser om medlemmerne er enige med deres højtlønnede ledere eller ej.

Og det bliver spændende at se… For ser man på ledernes udmeldinger og sammenholder dem med de opnåede resultater, så ser det magert ud… For ikke at sige direkte pinligt.

For BUPL er det rent kosmetisk regne arbejde…. der flyttes lidt hist og omskrives lidt pist og VUPTI så ser det ud som om man har fået mere i løn selvom KL ikke skal have en krone mere op af lommen… BUPL har altså kastet håndklædet i ringen uden noget til deres medlemmer og det bliver spændende at se hvad det takseres til i en ur-afstemning.

Lidt bedre gik det for Connie og de glade sygeplejersker, som i sidste sekund fik presset Regionerne HELT op på 13.3%, hvilket hun selv mener er et ‘Historisk forlig’, men set udefra er det jo helt til grin efter 8 uger med krav om 15% at give op for kun en ½%!

De strejkende får også en spand vand i hovedet når de ser deres lønseddel og forventer mere til forbrug… For når de er færdige med at betale regningen til strejkekassen er der ikke mere…. Faktisk er det sandsynligt at de får mindre at handle for i virkeligheden…

Prisen for dette er så betalt af børnefamilier og de syge…. Og specielt de syge kommer også til at betale prisen fremadrettet når nu de 2-300.000 aflyste operationer og undersøgelser skal indhentes – puklen er nu så stor at det er tvivlsomt om den overhovedet kan indhentes af det offentlige sygehusvæsen og derfor vil den sandsynligvis skulle afvikles via private hospitaler, hvis ikke ligefrem via udenlandske sygehuse, og den regning sendes videre til os alle!

Slutresultatet bliver først klart om måneder eller år, men nøgternt set lige nu, så er resultatet et dundrende underskud for alle parter, hvad enten det er de strejkende, det offentlige system eller den almindelige skatteyder… Så hvis I forventer ros, sympati eller tak fordi I strejkede så må I nok regne med atdet lyder lidt anstrengt når vi lades som om det menes i høflighedens og jantelovens navn.

Den frie handels søde hævn?

Først var det fødevare priserne og nu er det olie priserne. De skyder begge i vejret uden nogen tilsyneladende god grund. Med fødevarerne gav man først biobrændsel og derefter Kina ‘skylden’… Men nærmere analyse viste at den største rolle nok spilles af investeringasfirmaer der handler med optioner og den fremtide høst og derved presser priserne op…

Og nu kommer Saudi-Arabien og siger det samme: Olie prisen er for høj

Er det bagsiden af den frie verdenshandel vi oplever nu? Er det et udtryk for at pengene nu i alt for høj grad bestemmer prisen og ikke længere udbud og efterspørgsel?

En ting er sikkert: Fødevare priserne er katastrofale for meget store dele af verden og hvis ikke de kommer ned, vil igen opleve en lige så stor adskillelse i rig og fattig som for 20-30 år siden. Vi vil igen have en 3-verden der dør af sult, mens vi kigger på og alt det arbejde der er lagt i at hjælpe dem på fode vil være ødelagt.

Og næste skridt får måske lige så store konsekvenser: Hvis oliepriserne fortsætter himmelflugten vil flere og flere vare blive produceret lokalt i europa istedet for i Asien. Det vil koste de asisatiske markeder store markedsandele og derved indtægt, mens det i europa vil betyde stigende priser og i nogle lande store problemer med at få arbejdskraft nok…

Det der lignede en lille krise har potentiale til at ændre på den nuværende verdensorden…