Archive for februar, 2010

Pia K. forpester Danmark

Jeg vil gerne opfordre alle til at læse artiklen, ved samme navn som dette indlæg, af Steen Hildebrandt på Politiken.dk.

Et lille uddrag:

Tegning af Roald Als

Tegning af Roald Als

Hun beklager jamrende, at det nu er kommet så vidt i det danske demokrati, at sådan noget kan ske; at der er blevet en sådan intolerance og tone; hun begræder hårdheden i det politiske debat- og holdningsmiljø; hun trygler efter forståelse og varme; hun fremstår som forfulgt og forhadt, og det forstår hun intet af – hun, partilederen, der nu i mere end 25 år har hamret løs på andre. Sandheden er, at Pia Kjærsgaard er hovedansvarlig for denne udvikling. Hun har aldrig, aldrig lagt fingre imellem. Hun og hendes parti har ført an i en dæmonisering og fornedrelse af den politiske tone og debat i Danmark, der er helt uhørt og ulykkelig.

Nok er nok!

Her til morgen fandt jeg en avis overskrift  som jeg ikke kan være andet end enig i “DF skal tilbage i det ekstremistiske hjørne” på Politiken.dk. Artiklen henviser til en kronik skrevet af Mogens Lykketoft på Information.dk med samme titel som dette indlæg.

Den del af kronikken jeg hæfter mig særligt ved er denne pasus med sande ord, som ellers som oftest bliver tiet ihjel af den danske presse

Men der er stadig mange hundrede tusinde vælgere, der synes at ‘nok er nok’. Vældig mange, som var med NA i de første euforiske måneder, stemte alligevel V og K, da Naser Khader ikke stod distancen. Men de vågner fortsat hver morgen med en dårlig smag i munden over, hvor meget DF bestemmer over regeringen. Det er mennesker, som synes Langballes generaliserende angreb på muslimer er modbydelig hadsk tale, og som fornemmer at han bare siger det, som også Pia Kjærsgaard i virkeligheden mener. De synes ikke, at man skal udfordre trosfriheden ved forbud mod moskeer eller Grundloven ved forbud mod burka og niqab. De synes ikke om politikere, der appellerer til fordomme og fremmedfrygt for at vinde næste valg.

Jeg er i hvert fald godt gammeldags træt af at det skal være hadfyldt retorik der former vores samfund og fordrejer sandheden gang på gang med udtalelser der bør give domme efter racisme lovgivningen. Jeg nævner i flæng et par stykker som skræmmende eksempler

Jesper Langballe

Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt

Kim Christiansen

Det er da klart, at når man har at gøre med så fremmedartede kulturer og opfattelser af ægteskabets stilling og fader- og moderroller, som vi har, når vi taler om muslimer, jamen, så kommer man i de her situationer

Mathias Grøning

Dette er kun et lille udsnit af danskere som er til salg. Der er en del værnemagere, som uden tøven ville hjælpe muslimerne med deres gøren og laden…. men så må VI jo bare gøre som i 1944

hvilket han følger op med at poste adresse og telefon nummer på den ene entreprenør der skal stå for opførelsen af stor moskeén.

MathiasgrøningFB

Mathias Grøning er siden blevet ekskluderet fra DF, men melde ham til politiet ser man ingen grund til…

DF er højre ekstremister – det er der ingen tvivl om!

Nok er nok!

Dum, dummere, DF

Forbyd børn at tale andet sprog end dansk i frikvartererne.

Sådan lyder DF’s nyeste idé…

Vi værdsætter de grundlæggende friheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og trosfrihed, idet vi understreger vigtigheden af, at disse frihedsrettigheder respekteres også for andre folkeslag.

Står der i DF’s Principprogram

Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke den folkelige frihed, og vi vil arbejde for, at de traditioner, som danner baggrund for vort frie samfund, forsvares overalt, hvor de trues.

Står der under DF’s mærkesager….

Personligt synes jeg de skal have deres skolepenge tilbage siden de ikke magter at skrive et politisk program der understøtter deres ønsker.

Jeg synes også de skal have deres skolepenge tilbage siden de ikke mestrer forskellen på de to begreber “assimilering”, som er det de ønsker, og “integration” som er det de fejlagtigt snakker om.

Forbyd DF og deres grundlovsstridige racistiske ævl i stedet for at begrænse børns udviklingsmuligheder og ytringsfrihed. Der er rigeligt had i verdenen uden deres intetsigende vrøvl.

Opfordring: Meld jer ind i gruppen “We danes who do not agree with Jesper Langballe, Søren Krarup, Pia K and DF” på Facebook.