Støj-helvede – Afslutningen

Her er så det forhåbentligt endegyldige sidste indlæg om støjhelvedet, idet vi i dag har modtaget et svar fra kommunen:

Beboerne på [skjult]vej har oplevet gener den seneste tid i et urimeligt
omfang. Kommunen har derfor meddelt DONG Energy og NCC, at pladsen på
[skjult]vej kun må bruges i normal arbejdstid fra 7-16.

Kun i særlige tilfælde eksempelvis af hensynet til trafikken, vil vi
tillade, at der arbejdes uden for normal arbejdstid.

Vi har bedt DONG Energy/NCC om at finde en anden plads og flytte, når
arbejderne i [skjult] er gennemført.

Vi I har spørgsmål, eller hvis I fortsat oplever urimelige gener, er I
velkommen til at kontakte mig, gerne på tlf. nr. direkte [skjult].
Med venlig hilsen

[skjult]
vejchef
NB ! Kopi af denne mail er sendt til DONG Energy

Så det er ikke helt tilfældigt at der var forbløffende stille i morges og det sætter vi pris på!

En stor tak til Borgmesteren og Formanden for Teknisk Udvalg! Vi sætter stor pris på jeres indsats på vores vegne.