Kommunens ansvar

“Dårlige it-kundskaber går i arv” skriver Politiken.dk idag, hvilket i sig selv ikke kan undre, men der burde være ved at løse sig, efter regeringen satta penge af til at invistere i PC’ere/Laptops til alle 3. klasse elever for 2 år siden… Så hvorfor virker det ikke?

Nu kan jeg jo ikke svare for alle kommuner, for jeg tror nogle har gjort det idéen var, nemlig at gie hver elev i 3. klasse en laptop der ville følge dem… Men andre, som fx. Høje Taastrup hvor min søn gik i 3. klasse samme tid som de famøse laptops skulle dukke op, valgte en anden løsning. De indkøbte en mængde laptops svarende til elev antallet i 3. klasse og sagde så at 3. klasse havde førsteret til dem, men at de skulle bruges af alle i skolen.

Resultat? At de brugte dem en del i starten og så løb det ud i sandet og hele idéen om at alle børnene kunne få en med hjem og lære at bruge den så vi intet til…

Det betyder så i dag hvor bl.a. min søns skole er kommet på elevintra og forældreintra, at kun halvdelen bruger det – nemlig den halvdel der i forvejen har IT som en naturlig del af deres hverdag… Den anden halvdel bruger det ikke og der er børn der ikke har hverken PC eller internet adgamg hjemmefra og derfor kun kommer i berøring med IT de få gange det bruges i undervisningen og måske til at spille på i ungdomsklubben.

Hvis vi skal have skub på IT udviklingen i Danmark og samtidigt give vores børn den bedste chance for at klare sig godt i fremtiden, skal vi have IT på dagsordenen i skolen så alle børn bliver fortrolige med det. Og det er kommunerne der styrer den side af sagen.

Derfor er det kommunernes ansvar og herfra en opfordring til at de løfter det!