Muslimer ønsker at landets love overholdes

I dagens aviser kan man læse, hvad der åbenbart for nogen er en stor nyhed, at muslimer mener, at det bør være forbudt at kritisere religion. Det lanceres i bedste sensationsstil under overskriften “Muslimer i Danmark vil begrænse ytringsfriheden” i bl.a. Politiken som lynhurtigt får stablet lidt statistik på benene om hvordan det afviger fra resten af landets befolkning.

Hmmm…. Jeg synes nu det er ganske rimeligt at de ønsker at landets gældende lovgivning også gælder for dem. Ja, du læste rigtigt LOVGIVNING. De fleste glemmer åbenbart at vi faktisk siden 1866 har haft en lov der dækker lige præcist det som de troende muslimer ønsker nemlig Paragraf 140 – blasfemiparagraffen i den danske lovgivning som gør blasfemi strafbart:

Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudedyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil fire måneder.

Denne lov blev senest forsøgt omstødt i 2004, men der kunne ikke skabes flertal for dette…

Las os alle huske der er religionsfrihed her i landet og derfor er Islam et lovligt bestående trossamfund på linie med folkekirken, katolicismen og jødedommen.

Muslimer ønsker blot det samme som det kristne samfund ønsker: Anerkendelse af deres religion. jeg er overbevist om, at hvis man lavede samme undersøgelse blandt de (få) aktivt uddøvende kristne her i landet, så ville billedet se lige sådan ud med et stort flertal der ønsker at det skal være forbudt at håne deres kristne tro.

Det kan derfor kun tolkes som endnu en hetz mod muslimer at det lanceres med store overskrifter i landets dagblade som en sensation og et bevis på at muslimer vil “indskrænke ytringsfriheden” når nu et ønske om at landets love følges udtrykkes. Vi tordner op om at man skal integreres og følge dansk lov – men det gælder åbenbart ikke for muslimer?