Dum, dummere, DF

Forbyd børn at tale andet sprog end dansk i frikvartererne.

Sådan lyder DF’s nyeste idé…

Vi værdsætter de grundlæggende friheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og trosfrihed, idet vi understreger vigtigheden af, at disse frihedsrettigheder respekteres også for andre folkeslag.

Står der i DF’s Principprogram

Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke den folkelige frihed, og vi vil arbejde for, at de traditioner, som danner baggrund for vort frie samfund, forsvares overalt, hvor de trues.

Står der under DF’s mærkesager….

Personligt synes jeg de skal have deres skolepenge tilbage siden de ikke magter at skrive et politisk program der understøtter deres ønsker.

Jeg synes også de skal have deres skolepenge tilbage siden de ikke mestrer forskellen på de to begreber “assimilering”, som er det de ønsker, og “integration” som er det de fejlagtigt snakker om.

Forbyd DF og deres grundlovsstridige racistiske ævl i stedet for at begrænse børns udviklingsmuligheder og ytringsfrihed. Der er rigeligt had i verdenen uden deres intetsigende vrøvl.

Opfordring: Meld jer ind i gruppen “We danes who do not agree with Jesper Langballe, Søren Krarup, Pia K and DF” på Facebook.