Briter klogere end 357.776 danskere

Britisk avis: Dansk Folkeparti ‘would cause political embarrassment’…. og fortsætter (oversættelsen taget fra Politken):

Det italienske Liga Nord og Dansk Folkeparti lader begge til at være blevet afvist, fordi deres yderst højreorienterede holdninger vil være politisk pinlige for David Cameron

og fortsætter:

På grund af beskyldninger fra Labour om, at de konservative sætter sig i bås med racister, fascister og benægtere af klimaforandringer i den nye gruppe, har de konservative insisteret på, at deres medlemmer er blevet gået efter i sømmene.

så vi må konstatere at briterne er klogere end de 284.258 danskere der stemte på Messerschmidt og de 73.518 der satte sit kryds for de andre DF kandidater.

De er dem de andre ikke vil lege med

Morten Messerschmidt er ikke velkommen i den nye gruppe af EU-skeptikere i EU-parlamentet… Og det er faktisk meget heldigt, for Morten vil slet ikke lege med dem – de er nemligt ikke slet ikke europæiske nok for ham.

Jeg har et stort problem med den nye gruppe, fordi partierne i den så vidt jeg kan vurdere går ind for tyrkisk medlemskab af EU. Det er fuldstændig uspiseligt for os

Så Morten vil hellere lege med alle de nye partier der nu er kommet i Parlamentet. Han nævner ikke navne, men da de nye partier alle befinder sig på den yderste sorte højrefløj som Mortens eget parti kan man jo nok regne med at de i hvertfald IKKE ønsker Tyrkiet i EU, Tyrkere i EU, eller for den sags skyld nogen som helst ikke-europæer inden for EU’s grænser… Eller deres egne grænser.

Morten vil altså lege sine neo-facistiske lege med sine venner og fortsætte den pinlige linie som Camre så grimt  satte: Vi er DF og vi gør det som er bedst for danskerne; vi bekæmper Islamisme og vil bygge et hvidt stakit omkring Danmark!

Ny DF politik meldt ud i Fransk radio?

Hvis dagens avis historier (PolitikenBerlingske) om Mogens Camres udtalelser til Fransk radio er korrekte, så bør ikke kun det officielle Danmark, men også folket og hans parti, tage afstand fra ham.

De nyeste medlemmer af EU er mindre begavede end skandinaver, og derfor burde de ikke have flere pladser i Europaparlamentet end os.

Camre må sige hvad han vil lige som sin hollandske pendant Gert Wilders, det hedder ytringsfrihed, men hvis ikke den selvudråbte dronning Pia tager offentlig afstand fra disse udtalelser må man jo også stille sig selv det spørgsmål om ikke Camre i virkeligheden er blevet sat til at sige de ting som DF mener, men ikke tør hjemme i Danmark… Mon ikke vi har her den eneste DF politiker der tør sige sandheden om hvad partiet i virkeligheden ønsker?

Hvad bliver det næste så: Race lovgivning? Mental hygiejne? Mein Kampf som ny dansk grundlov?

Opdatering: Ikke overraskende bakker Camres kommende afløser Morten Messerschmidt nu udtalelserne op, hvorved det mere og mere ligner en centralt godkendt politik og DFs måde at sikre sig lidt omtale før det ellers næsten oversete EU parlaments valg d. 7. juni.

Latterlige Pia

Latterlige Pia og hendes fremmedfjendske bagland sætter nu en krig igang mod Fogh i et forsøg på…. Ja hvad er det egentligt de vil?

Det må være bevistheden om, at de er kommet utroligt langt takket været Foghs evne til at trække stemmer og hans villighed til at give køb på sine principper for at kunne danne regering – Pia frygter simpelthen at ende ude i kulden hvis der kommer en ny statsminister her i midten af en valgperiode.

Så derfor er hun ude med udtalelser der på alle leder og kanter er i direkte modstrid med dansk lovgivning og ånden i det danske arbejdsmarked.

Fogh skal ikke garantere noget som helst. Han har som alle andre lønmodtagere i dette land ret til selv at bestemme sig for at søge nye udfordringer hvis det er hans ønske; og som alle andre skal han først orientere om dette når jobskiftet er en realitet… Han kan uden videre, og med dækning i landets lovgivning, blive siddende ikke, kun til han stiller op til en af de mulige stillinger, men faktisk til han er valgt!

Men sådan er det jo med latterlige Pia – Hun mener jo kun at lovgivningen gælder, når det passer ind i hendes kram… Tag blot sagen med Peberspray… Trods det at hun er folkevalgt, brød hun våbenlovgivningen… Og bevares hun tog da sin straf (under højlydte protester), men efterfølgende er parolen “Jeg har udstået min straf”. Omvendt når så en anden politiker bruger 648 kr forkert, så er parolen: “Han skal fyres for at have brudt loven”.

Tja… Pia, i mine øjne er du en latterlig lille dame med åbenlyse mindreværdskomplekser, som du forsøger at skjule bag en, for Danmark, ødelæggende fremmedfjends politik… Hvilket du blot endnu engang beviser med dine latterlige udtalelser og krav!

Ps. Jeg er ikke Fogh støtte og som skrevet i tidligere indlæg vil det passe mig fint at han ‘abdicerer’ for en stilling i EU eller Nato. Jeg vil dog sige, at trods det jeg ikke mener han er den rette leder af Danmark, så respekterer jeg ham som statsmand og jeg tror at han ville være en værdig første præsident for EU, der ville gavne både EU og Danmark med sin politiske sans og evne til at dyrke diplomati på statsleder niveau.

Prindsen på Traktaten

Der var engang en Union; den vilde have sig en Prinds, men det skulde være en rigtig Prinds. Saa reiste Unionen hele Europa rundt, for at finde saadan en, men allevegne var der noget i Veien, Prindser vare der nok af, men om det vare rigtige Prindser, kunde unionen ikke ganske komme efter, altid var der noget, som ikke var saa rigtigt. Saa kom unionen da hjem igjen og var saa bedrøvet, for unionen vilde saa gjerne have en virkelig Prinds.

En Aften blev det da et frygteligt Veir; det lynede og tordnede, Regnen skyllede ned, det var ganske forskrækkeligt! Saa bankede det paa Bruxelles Port, og den gamle Kommision gik hen at lukke op.

Det var en Prinds, som stod udenfor. Men Gud hvor han saae ud af Regnen og det onde Veir! Vandet løb ned af hans Haar og hans Klæder, og det løb ind af Næsen paa Skoen og ud af Hælen, og saa sagde han, at han var en virkelig Prinds.

“Ja, det skal vi nok faae at vide!” tænkte den gamle Kommision, men den sagde ikke noget, gik ind i Sovekammeret, tog alle Sengklæderne af og lagde en Traktat paa Bunden af Sengen, derpaa tog den tyve afstemninger, lagde dem ovenpaa Ærten, og saa endnu tyve ratificieringer oven paa afstemningerne.

Der skulde nu Prindsen ligge om Natten

Om Morgenen spurgte de ham, hvorledes han havde sovet.

“O forskrækkeligt slet!” sagde Prindsen, “Jeg har næsten ikke lukket mine Øine den hele Nat! Gud veed, hvad der har været i Sengen? Jeg har ligget paa noget haardt, saa jeg er ganske bruun og blaa over min hele Krop! Det er ganske forskrækkeligt!”

Saa kunde de see, at det var en rigtig Prinds, da han gjennem de tyve afstemninger og de tyve ratificieringer havde mærket Traktaten. Saa ømskindet kunde der ingen være, uden en virkelig Prinds.

Unionen tog ham da til Præsident, for nu vidste den, at den havde en rigtig Prinds, og Traktaten kom paa Kunstkammeret, hvor den endnu er at see, dersom nogen skulle have lyst.

See, det var en rigtig Historie!