Særstatus for den Katolske kirke?

Har den Katolske kirke en særstatus i Danmark, siden den kan tillade sig at bryde dansk lov og holde sager om børnemisbrug skjult, uden at vores regering er fremme i skoene og kalde det udansk?

Er det kun “islamister” der skal hænges ud af de folkevalgte når deres tro går imod dansk lov?

Hvor er Pia og hendes højt skrydende æsler der ellers vil have den islamistiske tro forbudt i Danmark i denne sag? Skal den Katolske tro ikke også forbydes når den helt åbentlyst føler sig hævet over dansk lov?

Skal loven være lige for alle forventer jeg helt klart at den Danske regering iværksætter en undersøgelse der skal vise om den Katolske kirke kan forbydes under henvisning til at have et formål der bryder den danske grundlov.

Gang på gang ser vi regeringens sande ansigt når hykleriet og dobbeltmoralen vælter frem sammen med ligene i skabene.

Loven er lige for alle uanset race, hudfarve og tro, det siger vores grundlov – det ville klæde den siddende regering at følge den!

Dum, dummere, DF

Forbyd børn at tale andet sprog end dansk i frikvartererne.

Sådan lyder DF’s nyeste idé…

Vi værdsætter de grundlæggende friheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og trosfrihed, idet vi understreger vigtigheden af, at disse frihedsrettigheder respekteres også for andre folkeslag.

Står der i DF’s Principprogram

Vi vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke den folkelige frihed, og vi vil arbejde for, at de traditioner, som danner baggrund for vort frie samfund, forsvares overalt, hvor de trues.

Står der under DF’s mærkesager….

Personligt synes jeg de skal have deres skolepenge tilbage siden de ikke magter at skrive et politisk program der understøtter deres ønsker.

Jeg synes også de skal have deres skolepenge tilbage siden de ikke mestrer forskellen på de to begreber “assimilering”, som er det de ønsker, og “integration” som er det de fejlagtigt snakker om.

Forbyd DF og deres grundlovsstridige racistiske ævl i stedet for at begrænse børns udviklingsmuligheder og ytringsfrihed. Der er rigeligt had i verdenen uden deres intetsigende vrøvl.

Opfordring: Meld jer ind i gruppen “We danes who do not agree with Jesper Langballe, Søren Krarup, Pia K and DF” på Facebook.

Forbyd DF ved lov!

Et folketingsmedlem valgt for Dansk Folkeparti har angiveligt sendt et brev med følgende ordlyd til en kvinde der søger hjælp fra flere folketingsmedlemmer:

– Kære Anita Det er jo en rørende beretning om hvordan voksne mennesker gør et barn fortræd. Nu retter du kritikken og hele din vrede mod forældreansvarsloven !! Men reelt er fejlen din ………OG TABEREN ER DET BARN DU HAR BRAGT TIL VERDEN…. Der er da ikke nogen der ved deres fulde fem får et barn med en muslimsk mand – som ovenikøbet er gift med sin kusine og har børn med hende …….. Hvor dum har man lov at være ……… Jeg har rigtig ondt af David …… han er den eneste som det er synd for.’

Venlig hilsen Kim Christiansen

Hvordan kan vi som danskere acceptere at vores folkevalgte folketingspolitikere ligger viser den slags åbenlys racisme som svar til en fortvivlet kvinde?

Hvordan kan vi som danskere acceptere at det er mennesker der er så ligeglade med danskere og danske værdier der skal styre landets kurs og repræsentere os overfor udlandet?

Hvordan kan vi som danskere acceptere at hans partis gruppefører i folketinget mener det er nok

…at tage en snak med ham.?

Så kan det godt være at Kristian Thulesan Dahl lige får koblet et

Folk må selv gøre op, hvem de ønsker at få børn sammen med. Det skal vi ikke blande os i

ind i samtalen… Men er det virkeligt nok?

Kan man virkeligt som folketingsmedlem svine almindelige mennesker til med grundlovsstridigt ævl og samtidigt blive på tinge?

NEJ siger jeg! Smid ham ud! Hvis danskerne og verden at vi ikke er det racistiske samfund som DF vil gøre os til.

Vis omverdenen at hverken Kim Christiansen, Jesper Langballe eller DF repræsenterer dansk folkesind!

Hvis ikke DF vil tage fuldt afstand for disse og Jepser Langballes udtalelser så må partiet med grundloven i hånden kunne forbydes ved lov for at være et parti med Grundlovsstridige mål!

Føj for den lede!

Spild af tid

Tid er penge, så spild af tid er spild af penge… Og spild af penge er netop hvad vores forældede grundlov tit afstedkommer – specielt når det drejer sig om kongehuset og kongehusets status.

Som jeg har skrevet før er jeg ikke nødvendigvis modstander af kongehuset. Jeg synes det er fint vi har en monark i lille Danmark og det er sikkert god reklame over for turisterne… Jeg synes bare ikke kongehuset skal spille en politisk rolle i samfundet og jeg synes heller ikke de skal financieres af den det danske folk.

Helt grotesk bliver det så når folketingets politikere skal bruge extra tid på at genbehandle 3 lovforslag fordi de ikke blev skrevet rettidigt under af Dronningen – den manglende underskrift har udelukkende symbolsk betydning men alligevel skal de nu genbehandles… Suk hvilket tidsspilde.

Bør regeringen gå af?

I dag kom det frem at skatteminister Kristian Jensen ikke blot har optrådt uetisk, ved at tillade sen indbetaling af moms og skattepenge inden loven var vedtaget, men at det rent faktisk er et brud på grundloven.

Straffen for denne brøde er en såkaldt ‘næse’ til skatteministeren, eller med andre ord en skrap påtale fra Folketingets Udvalg for Forretningsorden.

Men er det straf nok når en minister begår lovbrud?

Personligt er jeg af den opfattelse at det kommer an på baggrunden. Man kan vel groft sagt dele det op i 3 scenarier:

  1. Han har gjort det for at få en personlig gevinst. Det er ikke tilfældet, men havde det været, så er det min klare overbevisning at han bør være straffet ved en domstol.

  2. Han har gjort det af uvidenhed og uden opbakning fra regeringen, som har været uvidende omkring det. I dette tilfælde bør det måske ikke være strafbart, men han bør gå af.

  3. Han har gjort det med regeringens vidende, hvilket et den faktiske situation. Hvis vi sammenligner med det private erhvervsliv så ville en virksomhed blive stillet til regnskab for sin medarbejders handlinger – fx. ved en ulovlig fyring. Bør det samme ikke gælde for regeringen?

Kan det virkligt passe at en regering kan ‘nøjes’ med at lade en minister få en næse for noget så alvorligt som et Grundlovsbrud? Grundloven er grundstenen i vores demokrati og regeringen er til for at overholde den… Hvis de svigter denne opgave bør der så ikke være rigtige konsekvenser? Bør man måske ikke lade folket bestemme om de fortsat har tillid til regeringen istedet for at det er regeringens støtteparti der alene kan bestemme om der skal et mistillidsvotum til?

Personligt krænker det min tro på demokrati at en regering ustraffet kan bryde grundloven – hvad synes du?