Politiet bestemmer loven?

I følge Politiken har politiet i Midt/Vest Jylland deres egen fortolkning af loven omkring prostitution, her midt i Agurketiden, hvor flere partier snakker kriminalisering af verdens ældste erhverv.

I deres version er det forbudt at gå til en prostitueret hvis denne er i landet uden opholds- eller arbejdstilladelse.

Vi skelner ikke mellem, om det er håndværksmæssig arbejde eller en seksuel ydelse, der bliver udført uden arbejdstilladelse

Spørgsmålet er om det nu også er helt lovligt at generalisere på den måde… Man begår ikke en ulovlighed hvis ens håndværker tager sig fuldt betalt, udsteder en faktura hvoraf den fulde regning er specificeret og derefter snyder i moms/skat, ved fx. at udfærdige en falsk faktura. Heller ikke hvis han taler Polsk.

Du straffes hvis du får en pris der er tydeligt for lavt og/eller du ikke får en regning der tydeligt viser du har betalt moms for ydelsen.

Ligeledes straffes man heller ikke for at handle varer i en kiosk til almindelig pris, selvom det siden viser sig kioskejeren snyder med moms etc. uanset om han taler Amar’kansk eller tyrkisk.

Du straffes hvis du køber varer til meget lav pris eller pantmærker, toldmærker og lign. mangler på den vare du køber.

Nu er jeg ikke expert ud i prostitution, men jeg har svært ved at forestille mig at en almindelig kunde har så meget indsigt i priserne at han umiddelbart kan vide om det er en så lav pris at det burde fortælle ham at den gives af en der er ulovligt i landet, ikke har arbejdstilladelse eller ikke svarer skat af sine indtægter.

Se på de ovenstående eksempler og stil så dig selv spørgsmålet om hvordan du næste gang, du køber en varer eller bestiller en håndværksydelse, skal sikre dig at du ikke uvidende indlader dig på ulovligheder?

Princippet i Dansk lovgivning er at så længe du handler i god tro så er du ikke kriminel – og det synes jeg personligt er et godt princip.

Som loven er i dag er prostitution ikke ulovligt i Danmark, men det er heller ikke et lovligt erhverv. Der skal betales skat af salg af sex, men erhvervet giver ikke ret til sygedagpenge, arbejdsskadeerstatninger o.lign. Det kan måske forekomme paradoksalt og måske endda dobbeltmoralsk, men det er den gældende lovgivning…

For mig lyder det så meget underligt at det skulle betyde noget om den prostituerede har arbejdstiladelse eller ej. Arbejdstilladelse giver ret til at varetage et lovligt hverv i Danmark… Men loven siger netop at prostitution faktisk ikke er et lovligt hverv.

Når det så ovenikøbet er sådan at EU borgere og Nordiske statsborgere ikke skal have opholds-&arbejdstilladelse i Danmark så bliver det meget svært for den almindelige borger at skulle kunne vurdere om en ‘glædespige’ er her fuldt lovligt eller ej.

Jeg tager ikke stilling til spørgsmålet om hvorvidt prostitution skal kriminaliseres eller ej her… Men jeg synes det er dybt bekymrende at en lokal politiinstans kan gradbøje loven så vidt.

Med lovbrud skal land bygges

Allerede i 1271 var man i lille Danmark klar over at vejen frem var et lovlydigt samfund. “Med lov skal land bygges” har siden Jydske Lov været en kernesætning i det danske samfund og kultur.

Desværre hylder statsministeriet ikke samme princip når de skal lave kampanger for at sikre et Ja til regeringens forslag om ændring af tronfølgeloven – alle opgaver med en værdi af over 1mio skal i udbud siger loven, men reklame kampangen, i forbindelse med optakten til det netop overståede valg om en ændring i Tronfølgeloven, kom trods en pris på 1.3 mio aldrig i udbud.

Nu skulle man jo tro at den ansvarlige – hvilket vil sige Statsministeren – ville lade hovederne rulle i ministeriet og at regeringen ville uddele en næse til statsministeren.

Man kunne også håbe, at vi i et samfund der hylder de gamle ord fra Jydske Lov, ville få chancen for at tage stilling til om vi virkeligt kan acceptere en Statsminister der, nu for 3 gang på kort tid, bliver udstillet som mindre end kompetent, ved et valg.

Men nej… Vi må nøjes med følgende erklæring fra de skyldige (kilde: Politiken.dk):

»Det er selvsagt beklageligt, at kampagnen ikke blev sendt i EU-udbud, men alene har været offentliggjort efter de nationale regler. Det var en fejl, og Statsministeriet vil fremover naturligvis være ekstra opmærksom på dette«

Tja… Havde det været en privat virksomhed der forbrød sig mod udbudsreglerne, så havde der været retsager, sanktioner, bøder….

Så vi må sande at de gamle ord for den nuværende regering er omskrevet til “Med lovbrud skal land bygges”.

Spild af tid

Tid er penge, så spild af tid er spild af penge… Og spild af penge er netop hvad vores forældede grundlov tit afstedkommer – specielt når det drejer sig om kongehuset og kongehusets status.

Som jeg har skrevet før er jeg ikke nødvendigvis modstander af kongehuset. Jeg synes det er fint vi har en monark i lille Danmark og det er sikkert god reklame over for turisterne… Jeg synes bare ikke kongehuset skal spille en politisk rolle i samfundet og jeg synes heller ikke de skal financieres af den det danske folk.

Helt grotesk bliver det så når folketingets politikere skal bruge extra tid på at genbehandle 3 lovforslag fordi de ikke blev skrevet rettidigt under af Dronningen – den manglende underskrift har udelukkende symbolsk betydning men alligevel skal de nu genbehandles… Suk hvilket tidsspilde.

(U)lovlig overvågning

politiken.dk kan man læse at “Ukrudt overvåges fra rummet” hvilket i al sin enkelthed går ud på at man i Århus kommune har valgt at bruge satellit fotos til at finde Kæmpe Bjørneklo på private grunde.

Jeg har intet imod kampen mod Bjørneklo, men jeg er nu alligevel nød til at undre mig over at fremgangsmåden kan være lovlig når man følger op med at kontakte beboerne med henblik på at de, som de er lovligt forpligtet til, bekæmper den… Siden hvornår er overvågning af private blevet lovligt i DK uden en dommer kendelse med mindre man begår, eller mistænkes for, kriminalitet der falder ind under terror lovgivningen?

Jeg er i virkeligheden ikke imod øget overvågning på gader osv., men jeg synes det er et klart ulovligt skråplan når man benytter satellit overvågning af private haver uden at der skabes et lovgrundlag for det. Hvad bliver det næste: Overvågning af snerydning om vinteren? Overvågning af hækkeklipning?

Jeg må ikke sætte et kamera op der overvåger min indkørsel fordi der er offentlig trafik, men jeg må altså godt overvåges af kommunnen?

Og hvad med de der analyserer billederne bagefter – hvilke tavsheds klausuler er de underlagt?

Den Kriminelle lavalder

Baseret på den verserende bande krig i Danmark vil Venstre nu sænke den kriminelle lavalder skriver både Politiken og Berlingske i dag. I sig selv et ganske fornuftigt forslag når man ser hvor unge mange kriminelle er i dag, men hvorfor nøjes med at sænke den?

At have en aldersgrænse for hvornår noget er kriminelt er i mine øjne ganske enkelt forkert. om noget er kriminelt eller ej handler udelukkende om landets lovgivning. Voldtægt, tyveri og vold bliver ikke mindre forkert eller lovligt af at gernings personen er ung.

Begrebet bør fjernes helt og så skal der bygegs et lov apparat op som kan håndtere en fornuftig strafudmåling i stedet dvs. straffe der tager højde for hvilken kriminalitet der er begået, alderen og som så resulterer i en fornuftig straf rangerende fra samtaler med forældre til indespærring.

På denne måde vil det som idag betegnes som drengestreger kunne håndteres med samtaler og uddannelse, mens de forhærdede ungdoms kriminelle kan idømmes behandlings straffe eller i sidste ende frihesberøves.

Jeg er slet ikke i tvivl om at unge skal behandles ‘blidere’ i retssystemet med en større fokus på uddannelse så de kan hjælpes ind på en korrekt livsbane, men at vi helt har frihodt dem fra starf idag har skabt en situation hvor unge ved de ikke straffes.

Det er jo ikke kun unge bande medlememr der lever med denne vished. Der er løbende historier i pressen om helt almindelige unge der tages for kriminalitet som simpelt tyveri der nærmest griner politiet op i hovedet når de bliver taget – unge har brug for at se deres handlinger får konsekvenser!