Særstatus for den Katolske kirke?

Har den Katolske kirke en særstatus i Danmark, siden den kan tillade sig at bryde dansk lov og holde sager om børnemisbrug skjult, uden at vores regering er fremme i skoene og kalde det udansk?

Er det kun “islamister” der skal hænges ud af de folkevalgte når deres tro går imod dansk lov?

Hvor er Pia og hendes højt skrydende æsler der ellers vil have den islamistiske tro forbudt i Danmark i denne sag? Skal den Katolske tro ikke også forbydes når den helt åbentlyst føler sig hævet over dansk lov?

Skal loven være lige for alle forventer jeg helt klart at den Danske regering iværksætter en undersøgelse der skal vise om den Katolske kirke kan forbydes under henvisning til at have et formål der bryder den danske grundlov.

Gang på gang ser vi regeringens sande ansigt når hykleriet og dobbeltmoralen vælter frem sammen med ligene i skabene.

Loven er lige for alle uanset race, hudfarve og tro, det siger vores grundlov – det ville klæde den siddende regering at følge den!

Nok er nok!

Her til morgen fandt jeg en avis overskrift  som jeg ikke kan være andet end enig i “DF skal tilbage i det ekstremistiske hjørne” på Politiken.dk. Artiklen henviser til en kronik skrevet af Mogens Lykketoft på Information.dk med samme titel som dette indlæg.

Den del af kronikken jeg hæfter mig særligt ved er denne pasus med sande ord, som ellers som oftest bliver tiet ihjel af den danske presse

Men der er stadig mange hundrede tusinde vælgere, der synes at ‘nok er nok’. Vældig mange, som var med NA i de første euforiske måneder, stemte alligevel V og K, da Naser Khader ikke stod distancen. Men de vågner fortsat hver morgen med en dårlig smag i munden over, hvor meget DF bestemmer over regeringen. Det er mennesker, som synes Langballes generaliserende angreb på muslimer er modbydelig hadsk tale, og som fornemmer at han bare siger det, som også Pia Kjærsgaard i virkeligheden mener. De synes ikke, at man skal udfordre trosfriheden ved forbud mod moskeer eller Grundloven ved forbud mod burka og niqab. De synes ikke om politikere, der appellerer til fordomme og fremmedfrygt for at vinde næste valg.

Jeg er i hvert fald godt gammeldags træt af at det skal være hadfyldt retorik der former vores samfund og fordrejer sandheden gang på gang med udtalelser der bør give domme efter racisme lovgivningen. Jeg nævner i flæng et par stykker som skræmmende eksempler

Jesper Langballe

Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt

Kim Christiansen

Det er da klart, at når man har at gøre med så fremmedartede kulturer og opfattelser af ægteskabets stilling og fader- og moderroller, som vi har, når vi taler om muslimer, jamen, så kommer man i de her situationer

Mathias Grøning

Dette er kun et lille udsnit af danskere som er til salg. Der er en del værnemagere, som uden tøven ville hjælpe muslimerne med deres gøren og laden…. men så må VI jo bare gøre som i 1944

hvilket han følger op med at poste adresse og telefon nummer på den ene entreprenør der skal stå for opførelsen af stor moskeén.

MathiasgrøningFB

Mathias Grøning er siden blevet ekskluderet fra DF, men melde ham til politiet ser man ingen grund til…

DF er højre ekstremister – det er der ingen tvivl om!

Nok er nok!

Forbyd DF ved lov!

Et folketingsmedlem valgt for Dansk Folkeparti har angiveligt sendt et brev med følgende ordlyd til en kvinde der søger hjælp fra flere folketingsmedlemmer:

– Kære Anita Det er jo en rørende beretning om hvordan voksne mennesker gør et barn fortræd. Nu retter du kritikken og hele din vrede mod forældreansvarsloven !! Men reelt er fejlen din ………OG TABEREN ER DET BARN DU HAR BRAGT TIL VERDEN…. Der er da ikke nogen der ved deres fulde fem får et barn med en muslimsk mand – som ovenikøbet er gift med sin kusine og har børn med hende …….. Hvor dum har man lov at være ……… Jeg har rigtig ondt af David …… han er den eneste som det er synd for.’

Venlig hilsen Kim Christiansen

Hvordan kan vi som danskere acceptere at vores folkevalgte folketingspolitikere ligger viser den slags åbenlys racisme som svar til en fortvivlet kvinde?

Hvordan kan vi som danskere acceptere at det er mennesker der er så ligeglade med danskere og danske værdier der skal styre landets kurs og repræsentere os overfor udlandet?

Hvordan kan vi som danskere acceptere at hans partis gruppefører i folketinget mener det er nok

…at tage en snak med ham.?

Så kan det godt være at Kristian Thulesan Dahl lige får koblet et

Folk må selv gøre op, hvem de ønsker at få børn sammen med. Det skal vi ikke blande os i

ind i samtalen… Men er det virkeligt nok?

Kan man virkeligt som folketingsmedlem svine almindelige mennesker til med grundlovsstridigt ævl og samtidigt blive på tinge?

NEJ siger jeg! Smid ham ud! Hvis danskerne og verden at vi ikke er det racistiske samfund som DF vil gøre os til.

Vis omverdenen at hverken Kim Christiansen, Jesper Langballe eller DF repræsenterer dansk folkesind!

Hvis ikke DF vil tage fuldt afstand for disse og Jepser Langballes udtalelser så må partiet med grundloven i hånden kunne forbydes ved lov for at være et parti med Grundlovsstridige mål!

Føj for den lede!

Krarup i historisk fornægtelse

For 2 verdenskrige siden var europa styret af stærkt nationalistiske ledere der uden at tænke på konsekvenserne alene fokuserede på deres befolknings ve og vel. Man var ligeglad med naboerne og for den sags skyld alle andre.

Resultatet af denne nationalisme kom i form af to verdenskrige og millioner af døde soldater og civile. Millioner af meningsløse dødsfald i nationalismen navn.

Siden fulgte en oplyst periode hvor begreber som medmenneskelighed, menneskerettigheder, lighed og fællesskab fik grobund. Begreber som det danske folk tog til sig og hyldede som sin egne – ja Danskhed betød forståelse, omsorg og respekt.

Men de seneste år har der været et paradigme skifte i hvad danskhed betyder med det nyeste danske nationalist parti i spidsen: Dansk Folkeparti.

Indtil videre har de benægtet at de er nationalister – ja de har sågar slæbt alle i retten der har tilladt sig den frihed at kalde dem for det. Men nu er det slut.

Med deres kristne bannerføre Søren Krarup som penne fører har de i Politiken taget skridtet fuldt ud og proklameret at Danmark med DF i spidsen er et foregangsland i europa der viser vejen til beskyttelse af sine borgere og disses rettigheder.

Med udgangspunkt i Bjørn Elmquists ord under andenbehandlingen af udlændingeloven 2. juni 1983:

Vi kan nu sige, at vi i hvert fald herhjemme i vort eget hus gør, hvad vi kan, for ikke at diskriminere på national basis.

konkludere Krarup at

Et sådant udsagn er jo identisk med en ophævelse af Danmark som nation eller af dansk indfødsret, der indlysende for alle sondrer og skal sondre mellem dem, der er danske borgere og er omfattet af dansk lov, og dem, der ikke er danske borgere, og som derfor ikke kan gøre krav på danske borgeres rettigheder i Danmark.

med andre ord hylder Krarup nationalismen i dens reneste form: Lighed for egne borgere, men ingen andre.

Jeg syndes at der er dybt skræmmende at se nationalismen sprede sit budskab om had og fremmedgørelse i europa igen. Ser man på de historiske fakta om hvad disse tanker fører til, så kan jeg ikke forstå hvordan vi igen vil lade så afstumpede mennesker som Krarup og resten af DF trække os ved næsen rundt i manegen.

Krarup har ret i at der er mange umodne politikere – desværre er han så forblændet af sit had til alle end ham selv at han ikke kan se hvilke politikere det er der er umodne.

Dansk politik er i dag nået dertil hvor det er vigtigere at holde på en taburet end at gøre det rigtige, hvorfor DF har fået en indflydelse som intet andet nationalistisk parti i europa nyder godt af.

Danmark er i sandhed blevet et foregangsland – et foregangsland for den laveste fællesnævner, utryghed, had og racisme.

Lad os få danskheden tilbage i dansk politik – lad ikke Krarup og hans lige lede os tilbage til fordums dumheder!

al-Jazeera taler for døve ører

I Danmark er vi åbne og ikke fordomsfri. I Danmark hylder vi de store begreber som ytringsfrihed, religionsfrihed og åbenhed. I Danmark er vi ikke fordomsfulde.

Det synes danskerne ihvertfald selv.

Så kommer en anden kulturs nyheds kanal med et helt andet billede af danskernes Danmark. Et billede som viser Danmark på samme måde som danskernes nyheds kanaler viser den arabiske verden: Danmark som et land med manglende ytringsfrihed, manglende religionsfrihed. Danmarks som et land der bygger på fordomme.

Resultatet er folkevalgte politikere der kappes om retten til at fortælle hvor skrækkeligt det er at Danmark vises sådan. Ministerier har folk på ‘TV-vagt’ for at kunne afvise de løgnagtige påstande. Nationen hæver samlet vores moralske sværd og udtaler i flok “Vi er de bedste”.

Men hvorfor?

For de klip jeg har set af udsendelsen siger jo ikke noget forkert. Vi er blevet et land der åbenlyst dyrker skelet mellem “etnisk dansk” og “ny-dansk”.

For bare få år siden var man dansker hvis man fik dansk statsborgerskab. Men ikke længere.

I dag har politikere og medier måttet finde på nye udtryk for at skelne mellem danskere og ‘rigtige danskere’.

Med Dansk Folkeparti som bannerførere har vi ladet os ubemærksomt trække ind i et samfund hvor den indre svinehund hyldes og en borgers kvaliteter og rettigheder måles på etnicitet frem for viden, kunnen og opførsel.

Der tales tit og ofte om at ‘vi danskere’  vil have et Danmark som det altid har været.

Men det der menes er: Vi etniske danskere vil have et utopisk lille drømme land fuld af hvide ansigter som kun taler dansk og spiser svinekød.

al-Jazeera viste verden et billede af den undslupne danske indre svinehund – og vi kunne ikke lide billedet i spejlet.

Tænk over det!

Nb. Er det ikke sjovt at vores forskere har fundet ud af at svinekøds produkter som spegepølse, rullepølse osv. bør spises i små mængder, men alligevel kæmper mange forældre for retten til at deres børn må få det i børnehaven/skolen?