Hykleri?

Er det ikke hykleri at de sygeplejersker, der under strjeken bedyrede at de var meget kede af at patienterne led, nu stiller fuldstændigt ublu krav for at være med til at afvikle puklen?

Det synes jeg!

1000kr i timen for, at leve op til sine egne ord om, at det er patienterne der kommer i første række er fuldstændingt vanvittigt. I forvejen er de tilgodesete med tillæg for ekstra arbejde som er højere end for de fleste andre og nu vil de så have mere?

Og alt den snak om hvordan det er lønnen der gør jobbet uattraktivt… Mon ikke det snarer er den konstante polemik i medierne der er problemet?

Hvis I vil have sympati så drop de ublu krav og gør jeres arbejde for den aftalte løn! – Under hele strejken bedyrede I at det var jeres ‘faglige ret’ at strejke og at I blot fulgte ‘spillets regler’… Jamen så følg dem nu og erkend at I fik det meste af jeres krav opfyldt og accepter at jeres løn er fastsat i den aftale i stedet for fortsat at holde syge og svage som gidsler…. Hvordan kan I overhovedet se jeres patienter i øjnene?

Bagslag til Connie og samfundet

Med indenrigsministerens netop indgåede aftale med regionerne om at suspendere behandlingsgarantierne i ét år har strejken mistet det sidste af sin validitet og i stedet for at sikre den danske velfærdsmodel, så er den nu med til at banke endnu et søm i ligkisten.

Med suspenderingen følger at flere virksomheder vil sikre deres medarbejdere gennem sundhedsordninger og flere patienter fra den stærke (veluddannede) gruppe vil gå direkte til privat hospitalerne uden om system Danmark.

Det betyder at skelet mellem rig og fattig igen øges og det offentlige sygehusvæsen bliver for dé der ikke har råd til andet, med lange ventetider, lavere kvalitet og flere dødsfald.

Og for at det ikke skal være løgn, så skal vi andre også betale gildet for at I skal have fyldt jeres strejkekasse op igen.

Så tillykke Connie! Du har, med din elendige ledelse af dit forbund og endnu være rådgivning om hvad der var bedst, egenhændigt undermineret noget af det, som vi danskere ellers kunne være stolte af en gang. Du trak den for langt og derfor er det du kalder for en ‘Historisk sejr’ faktisk et historisk nederlag til vores velfærdsmodel.

Til hvilken pris? – Og er det virkeligt slut?

Så sluttede strejkerne for denne gang. Både BUPL og Sundhedskartellet har efter regeringens manglende indgreb inden dens sommerferie kastet håndklædet i ringen og indgået forlig med henholdsvis KL og Regionerne.

Det betyder jo at de skal tilbage på arbejde, om ikke andet så frem til en ur-afstemning viser om medlemmerne er enige med deres højtlønnede ledere eller ej.

Og det bliver spændende at se… For ser man på ledernes udmeldinger og sammenholder dem med de opnåede resultater, så ser det magert ud… For ikke at sige direkte pinligt.

For BUPL er det rent kosmetisk regne arbejde…. der flyttes lidt hist og omskrives lidt pist og VUPTI så ser det ud som om man har fået mere i løn selvom KL ikke skal have en krone mere op af lommen… BUPL har altså kastet håndklædet i ringen uden noget til deres medlemmer og det bliver spændende at se hvad det takseres til i en ur-afstemning.

Lidt bedre gik det for Connie og de glade sygeplejersker, som i sidste sekund fik presset Regionerne HELT op på 13.3%, hvilket hun selv mener er et ‘Historisk forlig’, men set udefra er det jo helt til grin efter 8 uger med krav om 15% at give op for kun en ½%!

De strejkende får også en spand vand i hovedet når de ser deres lønseddel og forventer mere til forbrug… For når de er færdige med at betale regningen til strejkekassen er der ikke mere…. Faktisk er det sandsynligt at de får mindre at handle for i virkeligheden…

Prisen for dette er så betalt af børnefamilier og de syge…. Og specielt de syge kommer også til at betale prisen fremadrettet når nu de 2-300.000 aflyste operationer og undersøgelser skal indhentes – puklen er nu så stor at det er tvivlsomt om den overhovedet kan indhentes af det offentlige sygehusvæsen og derfor vil den sandsynligvis skulle afvikles via private hospitaler, hvis ikke ligefrem via udenlandske sygehuse, og den regning sendes videre til os alle!

Slutresultatet bliver først klart om måneder eller år, men nøgternt set lige nu, så er resultatet et dundrende underskud for alle parter, hvad enten det er de strejkende, det offentlige system eller den almindelige skatteyder… Så hvis I forventer ros, sympati eller tak fordi I strejkede så må I nok regne med atdet lyder lidt anstrengt når vi lades som om det menes i høflighedens og jantelovens navn.

Solidariteten længe leve

I dagens Politiken kan man læse om sygeplejerskerne der er taget på ferie i udlandet under strejken… Mon ikke det i virkeligheden afspejler manges reelle holdning til faglig kamp; bare giv os nogle flere penge, så nyder vi vejret imens.

Bliver interessant at se hvilken ‘straf’ de idømmes af deres forbund…

Mit indtryk er at mange i virkeligheden kun er fagligt organiseret pga. pres på arbejdspladsen og for at få dagpenge – tilbage til presset hvis man ikke er solidarisk og melder sig ind i den ‘rigtige’ fagforening ifølge sine kollegaer… Og så er det vel meget passende at man nyder friheden?

I øvrigt også lidt tankevækkende… Når man hører eller ser de strejkende i medierne, så har de jo dårligt råd til salt på deres æg… Men de har råd til ferie i udlandet… ?

Det er også medvirkende til at styrke min følelse af at fagforenigernes tid er forbi… De har spillet en fantastisk role på det danske arbejdsmarked og fik løftet meningmand fra en slavelignende position i samfundet til ligeværdige…

Men i dag ser det anderledes ud. De der er organiseret får typisk lavere løn end de der ikke er organiseret i de private stillinger; bevares, de får en masse andre fordele som længere opsigelse osv., men det er ikke det specielt yngre på arbejdsmarkedet fokuserer på – de vil se løn! Og når så man som traditionelt organiseret både for lavere løn og betaler mere i kontingent… Har fagforeningerne så virkeligt gjort det bedste for deres medlemmer? Ikke i min bog når vi ser på det offentlige – beklager.

Går vi derimod ud på det private arbejdsmarked og ser på fx. fabriksansatte, så har fagforeninger helt klart fortsat en rolle at spille… Her ser man fortsat at de organiserede får både bedre vilkår og bedre løn… Hatten af for det og bliv ved!

Lad os nu få en kommission der kan se på de reelle løn problemer der er eller ikke er…

Svigter FOA sine medlemmer?

Ja, jeg mener FOA svigter sine medlemmer. Som læsere af denne blog vil vide, så har jeg tidligere været efter FOA fordi jeg ikke mener denne strejke er den rigtige vej… Fordi jeg mener de 12.8% var et godt tilbud…. Fordi jeg mener at de 13.9% til SoSuerne var velfortjent…

Men nu vil jeg tage skeen i den anden hånd og sætte spørgsmålstegn ved FOAs pludselige lyst til at forhandle med KL…

Er det, det bedste for FOAs medlemmer?

KL kan ikke love en ligelønskommision – det vil kræve et regerings indgreb og lige nu er der ikke flertal for en ligelønskommision…

Hvad er det så FOA forventer? KL har sagt der ikke er flere penge ta forhnadle om, så nu drejer det sig kun om fordelingen… Det vil sige at nogen skal betale for andre og der er ingen garamte for at der kigges dybere i forholdene fremad rettet.

Derfor mener jeg FOA svigter sine medlemmer. Hvis FOA skal redde æren i land her og ikke bare gå over i historien, som Medie primadonnaer der ville have deres 14 dage i rampre lyset uden gevinst, så er den ENESTE rigtige vej at hænge i og håbe på et regerings indgreb.

Det er simpelthen for billigt at truslen om lockout kan tvinge FOA i knæ…

Jeg har aldrig støttet denne strejke og gør det fortsat ikke – men jeg græmmes over FOAs behandling af sine medlemmers tillid!