Hvordan vil vi leve med hinanden?

Uddrag fra Margrethe Vestagers tale ved Folketingets åbningsdebat:

Vores forhold til hinanden, måden vi passerer hinanden på et fortov, står ved siden af hinanden i køen på biblioteket eller i supermarkedet, diskuterer med hinanden i boligforeningen eller som frivillige i sportsklubben. Hele måden vi lever sammen på er til diskussion. Jeg oplever os inficeret med angst. Den er her allerede – værre end den influenza, vi i tide og utide vasker hænder imod ;-). Som fru Pia Kjærsgaard sagde ved et debatmøde for nylig, da hun blev foreholdt, at der kun er omkring 200.000 muslimer i Danmark: “Jamen det føles som 800.000?. De konservative har “det følte skattetryk”. Danske Folkeparti har “muslim-følelsen” = den oplevelse, de hver dag forsøger at pådutte os, at vi er ved at blive oversvømmet, underlagt, fordrevet fra vores juletræer, nøgenbadning og tvivlsomme dyrevelfærd i svineindustrien. Gi’ os Danmark tilbage! Det frie, stolte, omsorgsfulde og venlige land. Netop fordi vi vil leve sammen, bliver det også et godt land. Noget, der er værd at bygge på. Noget vi kan bygge sammen – gennem krisen, gennem reformer.

Ja, giv os det sande Danmark tilbage! – Læs resten af talen på Politiken.dk

Den Kriminelle lavalder

Baseret på den verserende bande krig i Danmark vil Venstre nu sænke den kriminelle lavalder skriver både Politiken og Berlingske i dag. I sig selv et ganske fornuftigt forslag når man ser hvor unge mange kriminelle er i dag, men hvorfor nøjes med at sænke den?

At have en aldersgrænse for hvornår noget er kriminelt er i mine øjne ganske enkelt forkert. om noget er kriminelt eller ej handler udelukkende om landets lovgivning. Voldtægt, tyveri og vold bliver ikke mindre forkert eller lovligt af at gernings personen er ung.

Begrebet bør fjernes helt og så skal der bygegs et lov apparat op som kan håndtere en fornuftig strafudmåling i stedet dvs. straffe der tager højde for hvilken kriminalitet der er begået, alderen og som så resulterer i en fornuftig straf rangerende fra samtaler med forældre til indespærring.

På denne måde vil det som idag betegnes som drengestreger kunne håndteres med samtaler og uddannelse, mens de forhærdede ungdoms kriminelle kan idømmes behandlings straffe eller i sidste ende frihesberøves.

Jeg er slet ikke i tvivl om at unge skal behandles ‘blidere’ i retssystemet med en større fokus på uddannelse så de kan hjælpes ind på en korrekt livsbane, men at vi helt har frihodt dem fra starf idag har skabt en situation hvor unge ved de ikke straffes.

Det er jo ikke kun unge bande medlememr der lever med denne vished. Der er løbende historier i pressen om helt almindelige unge der tages for kriminalitet som simpelt tyveri der nærmest griner politiet op i hovedet når de bliver taget – unge har brug for at se deres handlinger får konsekvenser!

Karen Jespersen og Venstres principprogram?

Man må spørge sig selv om Karen egentligt hører hjemme i Venstre, eller om hun burde finde et andet parti hvor hendes udtalelser om det Muslimske Fællesråd falder lidt mere indenfor partiprogrammet…  Eller om det er Venstre, der ved ikke at tage afstand fra samme udtalelser, der løber fra deres egene grundprincipper.

Døm selv… (Kilde: Venstre.dk)

Fra Venstres Principprogram om Det liberale menneskesyn:

Det liberale menneskesyn Mennesket trives bedst i frihed under ansvar. Frihed betyder fravær af tvang – men også, at mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

og længere nede på samme side

Frisind Frisind er en vigtig del af det liberale tankesæt. Frisind betyder, at man anerkender det andet menneskes ret til frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge sin livsform. Frisind betyder ikke, at det enkelte menneske skal acceptere alle livsværdier og livsmønstre som lige gode. Frisind er ikke det samme som holdningsløshed. Frisind er, at den, der selv har en fast overbevisning, ikke blot kæmper for sin egen holdning men også kæmper for andres ret til at have en anden opfattelse.

Kigger man endvidere på deres valgløfter fra 2007 kan man under punktet “Fuld integration af alle med indvandrerbaggrund” finde

Handlingsplan til forebyggelse af ekstremistiske holdninger Danskere med indvandrerbaggrund skal ikke blot tale dansk og være i job eller uddannelse. De skal også kende og respektere de principper, det danske folkestyre hviler på. Derfor vil vi bl.a. sikre undervisning i samfundsforståelse, demokrati og medborgerskab, og vi vil udvikle tilbud om undervisning i medborgerskab til imamer og andre religiøse forkyndere. Vi vil også inddrage den viden som lærere, integrationskonsulenter, pædagoger og socialarbejdere har om ekstrem religiøs adfærd. Og vi vil bruge positive rollemodeller. Samtidig vil vi udvikle en demokrati-kanon over de centrale begivenheder, filosofiske strømninger og politiske tekster, som har påvirket udviklingen af det danske folkestyre.

hvilket står i skærende kontrast til Karens idéer om fortielse frem for samarbejde. Fortsættelsen af valgløftet er

Samlet indsats for at fremme ligestillingen Ikke alle i Danmark nyder gavn af ligestillingen. Det kan vi ikke acceptere, for det er med til at skabe sammenhængskraft, at kvinder og mænd har lige muligheder. Derfor vil vi tilskynde til, at kvinder med indvandrerbaggrund kan arbejde, få uddannelse, opnå økonomisk uafhængighed og deltage i idræts- og foreningslivet. Vi vil forstærke indsatsen for at hjælpe kvindelige iværksættere med indvandrerbaggrund. Og gennem oplysning og debatmateriale vil vi sikre, at alle kender deres rettigheder. Sidst, men ikke mindst, vil vi hjælpe de kvinder og børn, der udsættes for vold, hvoraf halvdelen har indvandrerbaggrund.

som netop er en del af det arbejde Det Muslimske Fællesråd samarbejder med bl.a. Københavns Kommune om, støttet af både det officielle Danmark og Danske virksomheder gennem fonde.

Personligt finder jeg det en lille smule skræmmende at Fogh ikke er ude med et dementi,m da han derved inddirekte støtter Karen Jespersens udtalelser. Er dette et udtryk for en stærk højre drejning i Venstre og derved et brud med deres egen Princip program og valgløfter? Eller er det af frygt for hvad ‘mor Pia’ vil sige?

Uanset hvilken grund Fogh har, så står det i hvertfald klart for mig at Karen høre hjemme hos DF med sin gamle partifælle Mogens Camre når hun fremturer på en så udemokratisk (og u-liberal) måde i medierne. Ser man på DF’s principprogram er man ikke i tvivl om at det er her hendes holdninger hører hjemme

Danmark er ikke et indvandrerland og har aldrig været det. Vi vil derfor ikke acceptere en multi-etnisk forvandling af landet Danmark er danskernes land, og borgerne skal have mulighed for at leve i et trygt retssamfund, der udvikler sig i overensstemmelse med dansk kultur. Udlændinge skal kunne optages i det danske samfund, men kun under forudsætning af, at dette ikke sætter tryghed og folkestyre på spil. Udenlandske statsborgere skal i begrænset omfang, efter særlige regler og i overensstemmelse med Grundlovens bestemmelser, kunne opnå dansk indfødsret.

og i deres Arbejdsprogram finder man under punktet “5. Udlændinge-, asyl- og integrationspolitik

Mange indvandrere ønsker at videreføre deres egen kultur, og det kan få samme følger her som i indvandrernes hjemlande. Specielt har det vist sig vanskeligt at integrere flygtninge og indvandrer med en muslimsk baggrund. Det har intet med tolerance at gøre at være overbærende over for intolerancen. Der findes intet samfund i verden, hvor en fredelig integration af muslimer i en anden kultur har været mulig, og det er uansvarligt at påføre Danmark et kultursammenstød, som risikerer meget alvorlige følgevirkninger. Den vestlige verden må se i øjnene, at vi lever i en periode, hvor overbefolkning og lettere rejsemuligheder har igangsat egentlige økonomisk betingede folkevandringer. Det nødvendiggør, at vi erkender, at vore samfund må beskytte sig mod at blive løbet over ende.

som jo ligger skræmmende tæt op af retoriken fra 30’erners Tyskland og de nuværende danske nazister Principprogram

Artikel 4 Vi vil bevare Danmark dansk og bidrage til, at også andre kan bevare deres nationalitet og kultur intakt. Vi finder det naturligt, at ethvert folk ønsker at leve i overensstemmelse med det kulturmønster, det har skabt igennem generationer, og at bevare den jord, det har forsvaret med sit blod. Vi vil derfor bekæmpe enhver indvandring af folkeslag, som ikke er os biologisk og kulturelt beslægtede og tilstræbe en repatriering af allerede indvandrede.

Min egen holdning er klar: Gennem dialog skabes forandring. Derfor må vi tage afstand fra de metoder som Karen, DF og DNSB ønsker at indføre!

Og for at besvare mit eget spørgsmål om Karen Jespersen og Venstres Principprogram… Tja…. Det fremgår vist tydeligt!

Opdatering 16/2-09: Nu har mindst to Venstre folk også rejst spørgsmålet om ikke Karens politik går mod Partiets. I følge Politiken udtaler Karsten Lauritsen ovenikøbet at

Jeg går ud fra, at hun tager det op på næste gruppemøde, hvis hun vil ændre Venstres politik.

WOW 1700 Kroner!

Politiken kalder det ambitiøse skattelettelser  og Berlingske massive skattelettelser – jeg vil nu kalde det at holde danskerne for nar…

10 mia lyder som et kæmpe tal, men gør man det op med hvor mange danskere der er, så ender man på omkring 1700 kr pr. næse…

bevares nogle er børn og andre er voksne, men i gennemsnit kommer det til at passe meget godt ude i familierne.

Og hvordan skal det betales? – jo ved højere afgifter på bl.a. benzin… Hvor er jeg dog lykkelig… Nu kan jeg vælge imellem tungere afgift på minbenzin eller 1-1½ times ekstra transport om dagen med det offentlige som ikke virker.

Skattelettelse? – Til grin!!!

Kom nu med en skattereform – en ÆGTE skattereform! – En skattereform der faktisk ændrer på noget…. Drop mellem og top skat fx., en økonomisk sund idé som for alvor vil skabe vækst i Danamrk i disse krisetider.

Sandheder med modifikationer

Venstre har gennem syv år været den solide drivkraft, som holder sammen
på det borgerlige-liberale flertal. Med slid og disciplin. Med ideer og
løsninger. Med ansvarlighed og troværdighed.

Således lyder en del af den tale F(j)ogh holdt igår til Venstres landsmøde… Men er det nu også sandt når vi kigger på en virkelighed hvor et racitisk parti ved navn DF sætter dagsordnen gang på gang og lille Venstre er nød til at følge med for at ‘holde sammen
på det borgerlige-liberale flertal’.

i mine øjne har Venstre nu i syv år været garanten for et Danmark der på skræmmende vis drejer sig længere og længere til højre ud til et punkt hvor der føres en nationalistisk politik der med fokus på race, religion og hudfarve spreder had i stedet for demokrati.

Gennem syv år har vi gennemført en gradvis fornyelse af det danske
samfund.

Fornyelse? Er det fornyelse at vende tilbage til gamle idealer hvor der findes et herrefolk og så de andre? er det fornyelse at skabe et klasse samfund på ny?

Og så kom sandheden frem:

Read the rest of this entry »